Szczegóły

Tytuł artykułu

Potential Anxiolytic, But Not Antidepressant, Activity of New 7-Arylpiperazinylbutyl-8-Morpholinyl-Purine-2,6-Dione Analogs in Mice

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2011

Numer

No 53

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X

Źródło

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia; 2011; No 53
×