Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Short-Term Feed Withdrawal on Growth Hormone Receptor and Aromatase Gene Expressions in the Ovary of Growing Chicken

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2012

Numer

No 54

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X

Źródło

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia; 2012; No 54
×