Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Gamma-Butyrolactone Derivatives with Analgesic Properties on the Prostaglandin E2 Level and Gastric Mucosa in Rodents

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2012

Numer

No 54

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X

Źródło

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia; 2012; No 54
×