Szczegóły

Tytuł artykułu

Expression of Caspase-1 and Caspase-3 mRNA in the Developing and Regressing Ovary of the Chicken Embryo

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2012

Numer

No 54

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X

Źródło

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia; 2012; No 54
×