Szczegóły

Tytuł artykułu

Cytotoxic effects of alpha-lipoic acid and itsbiodegradation derivatives – a comparative studyin an in vitro model of murine embryo fibroblasts

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2013-2014

Numer

No 55-56

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X

Źródło

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia; 2013-2014; No 55-56
×