Szczegóły

Tytuł artykułu

The Reproductive Biology of Selected Taxa of the Genus Cerasus Duham

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 54

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Cerasus taxa ; female gametophyte ; pollen grains ; embryo

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10182-012-0023-x ; ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295
×