Szczegóły

Tytuł artykułu

IN VITRO PLANT REGENERATION OF COFFEE SENNA (SENNA OCCIDENTALIS) FROM HYPOCOTYL-DERIVED CALLUS

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 55

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Senna occidentalis ; callus ; regeneration. shoot induction ; rhizogenesis ; acclimatization

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/abcsb-2013-0031 ; ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

Źródło

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica; 2013; vol. 55; No 2
×