Szczegóły

Tytuł artykułu

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF AN ARABIDOPSIS THALIANA SELF-INCOMPATIBILITY MUTANT INDUCED BY HEAVY-ION BEAM IRRADIATION

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 55

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Arabidopsis thaliana accession C24 ; heavy-ion beam ; pollen ; pollen tube ; self-incompatibility

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/abcsb-2013-0024 ; ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

Źródło

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica; 2013; vol. 55; No 2
×