Szczegóły

Tytuł artykułu

Plant Regeneration Via Organogenesis and Somatic Embryogenesis in Verbascum Sinuatum L.

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2014

Wolumin

vol. 56

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/abcsb-2014-0010 ; ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

Źródło

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica; 2014; vol. 56; No 1
×