Szczegóły

Tytuł artykułu

Suspensor Development in Gagea Lutea (L.) Ker Gawl., with Emphasis on the Cytoskeleton

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2014

Wolumin

vol. 56

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

DOI: 10.2478/abcsb-2014-0023 ; ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

Źródło

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica; 2014; vol. 56; No 2
×