Szczegóły

Tytuł artykułu

Relations Between Mn Concentration and Yield, Nutrient, Water Status, and Gas Exchange Parameters of Tomato

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2014

Wolumin

vol. 56

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

DOI: 10.2478/abcsb-2014-0030 ; ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295
×