Szczegóły

Tytuł artykułu

Ewolucja krajowych i międzynarodowych unormowań w zakresie ochrony praw dziecka w XIX i XX w. (Evolution of national and international norms In child protection in the 19th and 20th century)

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2012

Numer

LXV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418
×