Szczegóły

Tytuł artykułu

Werbalne i pozawerbalne zdolności twórcze uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim (Verbal and non-verbal creativity skills of students with mild intellectual disability)

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2012

Numer

LXV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418
×