Szczegóły

Tytuł artykułu

Wybrane czynniki środowiska rodzinnego warunkujące przebieg edukacjiszkolnej dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (The factors of family environmentconditioning education of children with intellectual disabilities)

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2013

Numer

LXVI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418

Źródło

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych; 2013; LXVI
×