Szczegóły

Tytuł artykułu

Współdziałanie nauczycieli jako czynnik ich rozwoju osobowegoi poprawy jakości procesów edukacyjnych (Teachers’ interaction as a factor in theirpersonal development and in the enhancement of the quality of school educationalprocesses)

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2014

Numer

LXVII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418

Źródło

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych; 2014; LXVII
×