Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ jawnego i ukrytego przetwarzania informacji przez osobyz niepełnosprawnością na jakość ich życia (The impact of explicit and implicit informationprocessing on the quality of life of disabled people)

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2014

Numer

LXVII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418

Źródło

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych; 2014; LXVII
×