Szczegóły

Tytuł artykułu

Selected aspects of endothelial dysfunction and their influence on the atherosclerosis process modeled and analyzed by Petri net based approach

Tytuł czasopisma

BioTechnologia

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee on Biotechnology PAS ; Institute of Bioorganic Chemistry PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7796

Źródło

BioTechnologia; 2011; No 4
×