Szczegóły

Tytuł artykułu

Osiągnięcia pedagogiki kultury w minionym sześcioleciu (po powołaniu Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN)

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2011

Numer

Tom 34

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×