Szczegóły

Tytuł artykułu

Orientacje jakościowe w badaniach pedagogicznych. XXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Cieszyn – Ustroń, 13–18 września 2010

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2011

Numer

Tom 34

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Identyfikator

ISSN 0137-9585

Źródło

Rocznik Pedagogiczny; 2011; Tom 34
×