Szczegóły

Tytuł artykułu

Jakość kształcenia akademickiego w świecie mobilności i ryzyka. Pułtusk, 15–16.03.2010

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2011

Numer

Tom 34

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×