Details

Title

B. Śliwerski (red.), Pedagogika, tom I: Podstawy nauk o wychowaniu, s. 446; tom II: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, s. 523; tom III: Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, s. 389; tom IV: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, s. 515. Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006–2010

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2011

Issue

Tom 34

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2011; Tom 34
×