Details

Title

Wykaz prac doktorskich i habilitacyjnych za rok 2010

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2011

Issue

Tom 34

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2011; Tom 34
×