Details

Title

Tożsamość pedagogiki w warunkach„wielkiej zmiany kulturowej”

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2013

Issue

Tom 36

Authors

Keywords

pedagogy ; education ; identity of pedagogy ; the great cultural change ; academic discourse

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2013

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2013; Tom 36
×