Szczegóły

Tytuł artykułu

Tożsamość pedagogiki w warunkach„wielkiej zmiany kulturowej”

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

Tom 36

Autorzy

Słowa kluczowe

pedagogy ; education ; identity of pedagogy ; the great cultural change ; academic discourse

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×