Szczegóły

Tytuł artykułu

„Pisać każdy może...”. Pytania o możliwości uszczelniania procedur awansu przed przeciekami pozornych prac naukowych

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

Tom 36

Autorzy

Słowa kluczowe

science ; degrees ; academic title ; university ; social pathologies ; plagiarism

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×