Szczegóły

Tytuł artykułu

Kalendarium i dokumentacja korespondencji w sprawie opinii prof. dr hab. Doroty Klus-Stańskiej, członka Zespołu Polityki Oświatowej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, dotyczącej projektu nowelizacji Ustawy o systemie oświatowym (maj–lipiec 2013)

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

Tom 36

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Identyfikator

ISSN 0137-9585

Źródło

Rocznik Pedagogiczny; 2013; Tom 36
×