Szczegóły

Tytuł artykułu

Pożegnanie pedagoga specjalnego, członka Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN prof. dr. hab. Władysława Dykcika

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

Tom 36

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2013

Typ

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identyfikator

ISSN 0137-9585

Źródło

Rocznik Pedagogiczny; 2013; Tom 36
×