Szczegóły

Tytuł artykułu

Obchody Roku Janusza Korczaka w Polsce

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2013

Numer

Tom 36

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2013

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×