Details

Title

Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka. Międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, 21–22.11.2012

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2013

Issue

Tom 36

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2013

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2013; Tom 36
×