Szczegóły

Tytuł artykułu

Pamięci Milki Ivić (1923–2011)

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2011

Numer

No LX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

9-14

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2011

Typ

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×