Szczegóły

Tytuł artykułu

Z historii słowiańskich zoonimów. Wybrane zagadnienia

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2011

Numer

No LX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

101-109

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×