Szczegóły

Tytuł artykułu

Słowiańskie nazwy ‘uda’ w świetle materiałów gwarowych i źródeł historycznych

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2011

Numer

No LX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

111-132

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588

Źródło

Rocznik Slawistyczny; 2011; No LX; 111-132
×