Details

Title

Vít Boček, Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2011

Issue

No LX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0080-3588

Source

Rocznik Slawistyczny; 2011; No LX
×