Szczegóły

Tytuł artykułu

Bawić kogoś, bawić się, zabawa jako wartości w rozumieniu pozajęzykowym i w języku (na materiale leksykograficznym polskim i czeskim)

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2012

Numer

No LXI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×