Details

Title

Jana Villnow Komárková, Slovanská terminologie tkaní z pohledu etymologie. Na příkladě českého, chorvatského a srbského jazykového materiálu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2012

Issue

No LXI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0080-3588

Source

Rocznik Slawistyczny; 2012; No LXI
×