Szczegóły

Tytuł artykułu

Jana Villnow Komárková, Slovanská terminologie tkaní z pohledu etymologie. Na příkladě českého, chorvatského a srbského jazykového materiálu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2012

Numer

No LXI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3588
×