Details

Title

Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Wyrażanie kategorii inchoatywności w językach polskim, bułgarskim i białoruskim, Łódź: „Piktor”, 2008

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2012

Issue

No LXI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0080-3588

Source

Rocznik Slawistyczny; 2012; No LXI
×