Szczegóły

Tytuł artykułu

За етапите в изграждането на старобългар-ския/славянския хомилиар – факти и хипотези

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2013

Numer

No LXII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

93-107

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588

Źródło

Rocznik Slawistyczny; 2013; No LXII; 93-107
×