Details

Title

Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnicirojstva akademika Franceta Bezlaja. Zbornik referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16.–18. septembra 2010, uredili M. Furlan in A. Šivic-Dular, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, 322 s.

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2013

Numer

No LXII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

183-191

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2013

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0080-3588

Source

Rocznik Slawistyczny; 2013; No LXII; 183-191
×