Szczegóły

Tytuł artykułu

Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnicirojstva akademika Franceta Bezlaja. Zbornik referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16.–18. septembra 2010, uredili M. Furlan in A. Šivic-Dular, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012, 322 s.

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2013

Numer

No LXII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

183-191

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2013

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588

Źródło

Rocznik Slawistyczny; 2013; No LXII; 183-191
×