Szczegóły

Tytuł artykułu

Фонетските проблеми во ареалната лингвистика (врз основа на јазичната ситуација во југоисточна Европа). – Скопје: МАНУ, 2014

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2014

Numer

No LXIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588

Źródło

Rocznik Slawistyczny; 2014; No LXIII
×