Details

Title

Regina Wyżkiewicz-Maksimow, Językowy obraz człowieka – charakter i osobowość w paremiologii polskiej, serbskiej i chorwackiej. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2014

Issue

No LXIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0080-3588

Source

Rocznik Slawistyczny; 2014; No LXIII
×