Details

Title

Eva Tibenská, Sémantická štruktúra slovenskej vety. – Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, 2012

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2014

Issue

No LXIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0080-3588

Source

Rocznik Slawistyczny; 2014; No LXIII
×