Details

Title

Justyna Pomierska, Przysłowia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii. – Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2013

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2014

Issue

No LXIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0080-3588

Source

Rocznik Slawistyczny; 2014; No LXIII
×