Szczegóły

Tytuł artykułu

За интермоделите в словообразуването на неоло- гичните феминални имена в българския език

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2015

Numer

No LXIV

Autorzy

Słowa kluczowe

nominal derivation ; derivation of nouns for persons of female gender ; combining forms ; syntactically based compounds

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588

Źródło

Rocznik Slawistyczny; 2015; No LXIV
×