Szczegóły

Tytuł artykułu

Nad najnowszym tomem Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2016

Numer

No LXV

Autorzy

Słowa kluczowe

linguistic atlas ; Slavic culture ; linguistic map ; vocabulary ; borrowings

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588

Źródło

Rocznik Slawistyczny; 2016; No LXV
×