Details

Title

Rozważania nad genezą prasłowiańskiego apelatywu *smokъ

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2016

Issue

No LXV

Authors

Keywords

contact linguistics ; loanwords ; etymology ; dragon ; Iranian ; Proto-Slavic

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0080-3588

Source

Rocznik Slawistyczny; 2016; No LXV
×