Details

Title

Katowice miastem kultury wysokiej i przemysłu muzycznego
Katowice – the City of High Culture and Music Industry

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 246

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2011; No 246
×