Details

Title

Chorzów miastem kultury popularnej oraz przemysłu rozrywkowego i rekreacyjnego
Chorzów as a Popular Culture City and the City of Entertainment and Recreational Industry

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 246

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2011; No 246
×