Szczegóły

Tytuł artykułu

Najważniejsze skutki zmiany modelu zarządzania parkami krajobrazowymi The most important effects of landscape parks’ management model transformation

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 247

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2011; No 247
×